VILA KUNRATICE

Architekt: Ing. arch. Eva Vais
Místo: Praha, Kunratice
Dodavatel: EBM Construct s.r.o.
Datum realizace: 2019                                                              Stupeň: architektonická studie, DPS, AD